Vision, Værdier og Verdensmål

Mission

Vores mission er primært at genanvende plast og/eller havplast til at bringe funktionelle produkter på markedet, og dermed være medvirkende til at aflaste miljøet.

Vision

Vores vision er at mindske mængden af affald i naturen gennem øget genanvendelse af genbrugsplast i produktionen. Samtidig ønsker vi at bygge Reflect® op som brand på det danske marked, som leverandør til børn, unge, børnefamilier og sportsudøvere. 

Værdier

Bæredygtighed – Vi skal medvirke til mindre svind og bortkomst, til gavn for børn, forældre, miljø og for at mindske behovet for ny produktion.

Genanvendelighed – Vores produkter er primært baseret på genbrugsplast fremfor jomfru-plast. Det sparer miljøet for 2,4 kg CO2 pr. kg plast anvendt i produktionen.

Ansvarlighed – Vi tager et medansvar for at anvende genbrugsplast og opsamlet havplast som basis for de produkter vi bringer på markedet – det giver mening for dyr, miljø og mennesker.

Funktionalitet – Produkterne skal være med til at løse dagligdags udfordringer gennem køleeffekt, vandtæthed, multifunktionalitet, letgenkendelighed for brugerne, mv.

FN’s Verdensmål

De primære verdensmål vi arbejder efter er:

 • 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Virksomheden skal skabe vækst, og arbejdsforholdene skal være ordentlige.
 • 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Besparelse på vand og strøm ved anvendelse af genbrugsplast fremfor traditionel plast i produktionen.
 • 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mere genanvendelse, mindre ny produktion af råmaterialer.
 • 13 – Klimaindsats
  • Aflastning af klima og miljø ved brug af affaldsplast.
 • 14 – Livet i havet
  • Medvirkning til at begrænse mængden af affaldsplast, der ender i havet.
 • 15 – Livet på land
  • Indsamlet affaldsplast som råstof i produktionen.
De seks af FN's verdensmål, som Reflect arbejder indenfor. Decent work and economics growth, sustainable cities and communities, resposible consumption and production, climate action, life below water, life on land.

10 % af virksomhedens overskud doneres til støtte for indsamling af plast i verdenshavene.