Omfanget af den globale plastforurening

  • Jordens befolkning er årligt ansvarlig for 260 mio. tons plastikaffald, hvoraf langt størstedelen ikke genbruges.
  • Med de nuværende tendenser vil denne mængde stige til 500 mio. tons allerede i år 2030.
  • Hele 8 mio. tons affaldsplast ender i verdenshavene, til skade for dyre- og planteliv samt miljøet generelt.
  • Det svarer til, at der tømmes et lastvognlæs affaldsplast i floder, vandløb og verdenshavene hvert eneste minut af året.
  • Af disse 8 mio. tons er USA og Europa ansvarlige for 2 %, mens Asien står for hele 82 % af den samlede mængde, der udledes i verdenshavene.
  • 100 millioner havdyr dør hvert år som følge heraf.

Kilde: McKinsey report on plastic, januar 2019

Plastik flyder i havet, mens småfisk spiser af det.

Det er ikke den verden vi ønsker at leve i.
Reflect® vil gerne medvirke til at genanvende affaldsmaterialerne og dermed vise, at affaldsplast har en enorm værdi, når den ikke blot efterlades og forurener naturen. Affaldsplasten kan i stor udstrækning genanvendes til at skabe nye og funktionelle produkter.

Vi har alle et ansvar for at vende tendenserne, så vi mindsker mængden af affaldsplast i naturen. Du kan være med til at hjælpe hele denne omstilling på vej ved at anvende produkter af genbrugsplast - det er cool ansvarlighed.