Vidste du at...

  • Årligt er jordens befolkning ansvarlig for 260 mio. tons plastikaffald, hvoraf langt størstedelen ikke genanvendes.
  • Med de nuværende tendenser vil denne mængde stige til 500 mio. tons allerede i år 2030.
  • I dag tømmes et lastvognslæs affaldsplast i floder, vandløb og verdenshavene hvert eneste minut.
  • Hele 8 mio. tons affaldsplast ender altså i verdenshavene, til skade for dyre- og planteliv samt miljøet generelt.
  • Af disse 8 mio. tons er USA og Europa ansvarlige for 2%, mens Asien står for hele 82% af den samlede mængde der udledes i verdenshavene.
  • 100 millioner havdyr dør hvert år som følge af plast i havene.

Kilde: McKinsey report on plastic januar 2019

Det er ikke en fremtid vi ønsker at leve i. Problemerne kender desværre ikke til landegrænser, så alle lande skal stå sammen for at komme problemet til livs. Reflect vil gerne medvirke til at genanvende affaldsmaterialerne og dermed vise, at affaldsplast har en enorm værdi, når den ikke blot efterlades til forurening af naturen. Affaldsplasten kan nemlig i stor udstrækning genanvendes til at skabe nye og funktionelle produkter.

Alle lande, virksomheder og personer har et ansvar for at vende tendenserne, så vi mindsker mængden af affaldsplast i naturen fremfor at øge den. Du kan være med til at hjælpe hele denne omstilling på vej ved at anvende produkter af genbrugsplast - det er cool ansvarlighed.